Handanalyse

Een handanalyse levert je veel informatie over jezelf op en laat zien dat alle gebeurtenissen en ervaringen passen in het totale patroon van je leven. Je sterke, maar ook je zwakke punten worden zichtbaar, waardoor je betere keuzes kunt maken. Een handanalyse geeft je zodoende houvast bij het nemen van nieuwe stappen in je persoonlijke ontwikkeling. Bij het maken van een persoonlijke handanalyse meten we de handen, vingers en heuvels, dit is het technische gedeelte. Dit totaalbeeld van de handen is nodig om de handen goed te kunnen analyseren.